Chuyển đổi số

BẮT ĐẦU CUỘC HÀNH TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ CỦA BẠN TẠI ĐÂY

Tư duy

Thiết kế

Tư duy Thiết kế là một quá trình hướng đến con người, dựa trên khuôn mẫu để tạo ra sự đổi mới sáng tạo. Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tiếp cận Tư duy Thiết kế và giúp bạn xây dựng các giải pháp hiệu quả để giải quyết những khó khăn về văn hóa công ty hoặc khách hàng.

Những cách 

tiếp cận mới

Chúng tôi có kiến ​​thức và kinh nghiệm sâu rộng trong truyền thông đa nền tảng/ truyền thông kết hợp, "cố vấn ngược", tiếp biến văn hóa số (digital acculturation) và thiết kiến không gian sáng tạo (innovation lab).

Thông qua hàng loạt các chương trình, hội nghị và các khóa đào tạo, chúng tôi là đối tác lý tưởng để nâng cao trải nghiệm và sự gắn bó của nhân viên tại nơi làm việc.

Các chương trình 

Khởi sự trong doanh nghiệp

Nhân viên của bạn có những ý tưởng kinh doanh sáng tạo chưa được tận dụng toàn lực trong công ty. Để thay đổi điều đó, chúng tôi có thể giúp bạn xây dựng những chương trình khởi sự trong doanh nghiệp, xác định những khởi sự đó và cố vấn/ hướng dẫn họ khởi chạy những dự án này.

Liên hệ với chúng tôi

Bạn có câu hỏi

Hãy liên hệ với chúng tôi!