Privacy Policy

Chính sách Bảo mật này áp dụng cho trang web của chúng tôi (www.productlab.vn), các miền phụ và bất kỳ ứng dụng được liên kết với website này do ProductLab sở hữu và điều hành. Trong bản Chính sách Bảo mật này, “ProductLab”, “chúng tôi”, “của chúng tôi” hoặc “chúng tôi” sẽ đề cập đến K&T Investment & Trading LLC.

Bằng cách đăng ký với chúng tôi hoặc sử dụng bất kỳ thành phần nào của Trang web hoặc Dịch vụ, bạn sẽ bị ràng buộc không giới hạn về mặt pháp lý bởi các điều khoản của Chính sách Bảo mật này. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản của Chính sách Bảo mật này, vui lòng không truy cập hoặc sử dụng Trang web. Bất kỳ việc tiếp tục truy cập hoặc sử dụng Trang web (dù là bây giờ hay trong tương lai) sẽ ngụ ý rằng bạn đã chấp nhận các điều khoản của Chính sách Bảo mật này.

Quyền riêng tư của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi và chúng tôi cam kết sẽ duy trì sự tin tưởng của bạn. Theo đó, chúng tôi đã phát triển Chính sách Bảo mật này để bạn hiểu cách chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn.

  1. Thu thập, Sử dụng và Tiết lộ Thông tin Cá nhân

Trang web này tự động ghi nhận và lưu trữ thông tin trên nhật ký máy chủ của chúng tôi từ trình duyệt của bạn, bao gồm địa chỉ IP, thông tin cookie và (các) trang được yêu cầu. Thông tin này được sử dụng để cải thiện trải nghiệm người dùng.

Bằng cách cung cấp thông tin cá nhân của bạn và/ hoặc bên thứ ba cho chúng tôi, cho dù thông qua Trang web hay không, bạn đồng ý với việc chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn và/ hoặc bên thứ ba theo Chính sách Bảo mật này. Nếu bạn đang cung cấp thông tin cá nhân của một bên thứ ba, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn đã có được sự đồng ý cần thiết từ bên thứ ba đó. Chúng tôi có thể thu thập, sử dụng và/ hoặc tiết lộ thông tin cá nhân được cung cấp cho chúng tôi cho các mục đích sau:

a) để cung cấp và cải thiện các dịch vụ của chúng tôi, bao gồm cả việc thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi hoặc cập nhật nào trong các dịch vụ của chúng tôi;

b) tiếp thị trực tuyến có mục tiêu (targeted online marketing);

c) liên hệ với bạn về bất kỳ phản hồi, truy vấn, yêu cầu, khiếu nại hoặc tranh chấp nào;

d) để tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc điều tra về bất kỳ hoạt động đáng ngờ hoặc bất hợp pháp nào trên Trang web;

e) cho các mục đích quản lý và hành chính nội bộ;

f) khi được yêu cầu bởi bất kỳ hành động, quy chế, luật hoặc quy định, quy tắc, chỉ thị nào, hoặc theo lệnh của cơ quan chính phủ hoặc tòa án hoặc tòa án có thẩm quyền;

g) các mục đích khác được bạn cho phép thu thập thông tin cá nhân;

h) bất kỳ mục đích hợp lý nào khác có liên quan đến điều đã nói ở trên.

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba mà chúng tôi tham gia để cung cấp dịch vụ của chúng tôi, để duy trì Trang web này hoặc để bảo vệ tính bảo mật hoặc tính toàn vẹn của Trang web này và các cơ sở dữ liệu của chúng tôi. Chúng tôi sẽ sử dụng hợp lý các tài nguyên về mặt thương mại để đảm bảo rằng các bên thứ ba đó không sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho mục đích khác với mục đích mà bạn được thông báo ban đầu.

Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng hoặc xử lý thông tin cá nhân của bạn theo các mục đích nêu trên hoặc theo một chiều hướng khác, với sự điều hướng của bạn. Để bạn không phải nghi ngờ về điều này, chúng tôi xác nhận mình không có quyền kiểm soát trực tiếp hoặc quyền sở hữu thông tin cá nhân của bạn. Khi chúng tôi dựa vào việc bạn cung cấp thông tin cá nhân có liên quan để cung cấp dịch vụ của chúng tôi cho bạn, bạn đồng ý đảm bảo rằng thông tin do bạn cung cấp là chính xác, đầy đủ và đúng với khoảng thời gian đó.

2. Tính bảo mật

Chúng tôi sẽ không tiết lộ cho bất kỳ cá nhân, doanh nghiệp hoặc công ty nào thông tin cá nhân chúng tôi nhận được từ bạn, và sẽ không sử dụng hoặc cố gắng sử dụng bất kỳ thông tin cá nhân nào mà không có sự cho phép của bạn. Những quy định nghiêm ngặt này sẽ không được áp dụng cho những thông tin hoặc kiến thức ở miền công khai, nhưng chắc chắn sẽ không phải là kết quả của việc chúng tôi vi phạm Chính sách Bảo mật.

3. Bảo mật thông tin cá nhân của bạn

Bạn nên thực hiện các bước thích hợp để bảo mật thông tin, phần mềm và thiết bị của mình. Điều này bao gồm xóa bộ nhớ cache và cookie trình duyệt internet của bạn trước và sau khi sử dụng bất kỳ dịch vụ nào trên Trang web.

Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp bảo mật hợp lý vào những thời điểm thích hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi bị thất thoát hoặc trộm cắp, cũng như truy cập trái phép, tiết lộ, sao chép, sử dụng hoặc sửa đổi. Tuy nhiên, vì không có hành động truyền dữ liệu nào qua internet có thể được đảm bảo là hoàn toàn an toàn, chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật của dữ liệu mà bạn chọn gửi cho chúng tôi dưới dạng điện tử và bạn cần tự chịu rủi ro khi gửi những thông tin đó. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý về tính bảo mật, tính xác thực, tính toàn vẹn hoặc tính vô danh của bất kỳ giao dịch nào và các thông tin liên lạc khác được thực hiện thông qua Trang web.

4. Trang web của bên thứ ba

Trang web có thể chứa các liên kết đến và đi từ các trang web internet khác, với những hình thức và quy định bảo mật khác nhau. Vui lòng đọc chính sách bảo mật của các trang web khác mà bạn truy cập.

5. Sửa đổi

Các điều khoản của Chính sách Bảo mật này có thể được sửa đổi, thay đổi và cập nhật theo thời gian mà không cần qua thông báo cho bạn. Tất cả các thay đổi sẽ được đăng trên trang này và việc bạn tiếp tục truy cập hoặc sử dụng Trang web sau khi những thay đổi đó được đăng tải sẽ được hiểu là sự đồng ý của bạn dành cho Chính sách Bảo mật đã sửa đổi, cùng tất cả các thay đổi đó. Do đó, chúng tôi khuyến khích bạn đọc Chính sách Bảo mật này mỗi khi bạn truy cập Trang web này.

6. Danh bạ

Nếu bạn có bất kỳ nhận xét, quan tâm hoặc câu hỏi nào về Chính sách Bảo mật này, hay các chính sách và quy định của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:

contact@productlab.vn
K&T Investment & Trading LLC

Số 17 Ngõ 30 Đường Trần Quý Kiên
Cầu Giấy, Hà Nội
Việt Nam
Cập nhật lần cuối: 06/05/2021